Chuyên mục: Tin tức

Các yếu tố cần thiết để cho ra đời một logo.

logo dep Tạo ra một logo là một quá trình mà bạn phải vận dụng cả khoa học, tâm lý học, sáng tạo nghệ thuật và sự may mắn (trong phần lớn các trường hợp). Bạn nên biết: o Logo thực sự là cái gì. o Những gợi ý khi bắt đầu quá trình sáng taọ. o